تغییر مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امام سجاد(ع) روستای زرقان ۲۹/فروردین/۱۳۹۴

ادامه مطلب…تغییر مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امام سجاد(ع) روستای زرقان 29/فروردین/1394

بنابر آخرین اخبار رسیده آقای حسین زرقانی مدیرعامل جدید صندوق قرض الحسنه امام سجاد (ع) روستای زرقان شد.

طی جلسه مورخه 27/فروردین/1394 هیئت امناء صندوق قرض الحسنه امام سجاد (ع) و استماع گزارش های مالی  صندوق قرض الحسنه، آقای حسین زرقانی به سمت مدیرعامل جدید صندوق قرض الحسنه امام سجاد(ع) روستای زرقان انتخاب گردید.

حسین زرقانی همکنون دبیرآموزش و پرورش و عضو شورای اسلامی روستای زرقان می باشد.

پیش از ایشان آقای علی صادقی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بود.