تصاویر مراسم تشییع پیکر پاک حجه الاسلام خاتمیان ۲۰/تیرماه/۱۳۹۵

ادامه مطلب…تصاویر مراسم تشییع پیکر پاک حجة الاسلام خاتمیان      20/تیرماه/1395

انا لله

حاج سیدعباس خاتمیان2

تشییع پیکر حاج آقا خاتمیان9

تشییع پیکر حاج آقا خاتمیان8

تشییع پیکر حاج آقا خاتمیان7 تشییع پیکر حاج آقا خاتمیان6 تشییع پیکر حاج آقا خاتمیان5 تشییع پیکر حاج آقا خاتمیان4 تشییع پیکر حاج آقا خاتمیان3 تشییع پیکر حاج آقا خاتمیان2 تشییع پیکر حاج آقا خاتمیان1 تشییع پیکر حاج آقا خاتمیان