به یاد رزمندگان روستای زرقان در سالهای دفاع مقدس (اسامی و عکس) ۷/مهر/۱۳۹۴

ادامه مطلب…

به یاد رزمندگان روستای زرقان در سالهای دفاع مقدس (اسامی و عکس)  7/مهر/1394

هر سال هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی ها و ایثار رزمندگانی است که عشق را ایثار کرده تا

پس از قرنها حتی یک وجب از خاک این سرزمین به دست بیگانگان نیافتد، به پاس این ازخود

گذشتگی رزمندگان عزیز، سعی نمودیم تا با جمع آوری اسامی رزمندگان عزیز روستای زرقان در

دوران 8 ساله دفاع مقدس در حد توانمان از ایشان قدردانی نموده باشیم، در صورت کم وکاستی

چه از نظر اسامی یا تصاویر، ازمحضر  همه رزمندگان عزیز قبلاً پوزش می طلبیم. زرقان20

روستای زرقان در طول 8 سال دفاع مقدس با تقدیم 10 شهید برگ زرّینی در کارنامه

ولایت مداری خود ثبت نمود.

اسامی شهدای والامقام روستای زرقان:

1 بسیجی شهید حاج علی زرقانی

2 بسیجی شهیدسید عبدالرسول زرقانی

3 پاسدار شهید سیدهاشم زرقانی

4 سرباز شهید براتعلی زرقانی

5 بسیجی شهید سید ابوالقاسم زرقانی

6 سرباز شهید علی اصغر زرقانی

7 سرباز شهید رجبعلی زرقانی

8 بسیجی شهید سیدمرتضی زرقانی

9 دانشجوی بسیجی شهید سیدمحسن زرقانی

10 سرباز شهید رمضانعلی زرقانی

11 جانباز شهید سیدمجتبی زرقانی ( سال 1389)

اسامی جانبازان روستای زرقان:

+نورمحمد زرقانی    حاج جعفر

+سید سلیمان حسینی نسب  سید عبدالرسول

+کاظم زرقانی حاج علی اصغر

+ علی اکبر زرقانی محمد اسماعیل

+سیدشعبان زرقانی سیدمحمد

+حسین زرقانی غلامعلی

+ رضا زرقانی غلامرضا

+عباس زرقانی حاج براتعلی

+مهدی زرقانی فتح الله

+علی اصغر زرقانی حسین

+محمد بلالی حاج قربان

+ابراهیم زرقانی مسلم

+ابراهیم زرقانی براتعلی

+سیدعبدالرحیم زرقانی سید حسن

+رجبعلی محبوبی محمد

+ابوالفضل بهشتی فر   رمضانعلی  

+ علی اصغر زرقانی    جبارعلی 

+ رمضان زرقانی   عبدالله (محترم)

+ رمضان زرقانی   صادق  

+ حسین زرقانی    محمد مدابراهام  

+ سید شعبان زرقانی   سیدمحمد

اسامی آزادگان:

  +کربلایی حسن زرقانی               اسماعیل  

  +کربلایی علی اکبر  زرقانی      محمد اسماعیل

  + کربلایی عباس زرقانی           حاج نظرعلی

اسامی رزمندگان اعزامی از روستای زرقان به جبهه های جنگ ایران وعراق در دوران 8سال دفاع مقدس

ردیف    نام ونام خانوادگی           نام پدر       تاریخ تولد
1    سید علی اصغر زرقانی      سیدحسین      1322
2    محمد زرقانی                    علی حیدر        1343
3    عبدالرحیم زرقانی                 حسن          1322    
4    محمدعلی زرقانی               رجبعلی         1346
5    علی اکبر زرقانی                  میرزا           1323
6    علی اکبر زرقانی                براتعلی         1347
7    علی نقی زرقانی          شهید حاج علی    1327
8    سیدعبدالجواد آقایی       سیدابوالفضل     1321
9    علیرضا زرقانی                    مصیب          1350
10    سیدرضا زرقانی              حسن              1345
11    سیدمحمد زرقانی          سید شعبان       1311
12    حسین زرقانی                 غلامعلی         
13    سیدمهدی زرقانی          سیدغلامعلی     1341
14      قربانعلی زرقانی          علی محمد         1349
15     حسین زرقانی               غلامعلی           1352
16    حسن زرقانی                محمدعلی           1330
17    کاظم زرقانی                علی اصغر           1350
18     محمد نوابی                میرزاخلیل            1345
19     حسین زرقانی              قربان شعبان        1340
20    احمد قاسم زاده             محمدعلی              1338
21     موسی الرضا زرقانی      حسینعلی          1338
22     محمد زرقانی                محمدعلی           1351
23     محمدعلی زرقانی              قاسم             1313
24    علی اکبر زرقانی             غلامعلی           1344
25    سیدشعبان زرقانی           سید محمد        1338
26      محمد زرقانی                 براتعلی             1345
27    شاهرخ زرقانی                   قربان              1351
28    سیدسلیمان حسینی نسب شهید سیدعبدالرسول 1338
29    رجبعلی انداده                 رمضان              1342
30    علی اکبر علیزاده             عبدالحسین         1323
31    عباس زرقانی                    براتعلی             1348
32    حسین زرقانی              محمد مدابراهام       1351
33    علی اصغر علیزاده            عبدالحسین         1326
34    غلامحسن زرقانی               عبدالله              1350

35     علیرضا بهشتی فر             رمضانعلی           1347
36     علی زرقانی                         نورالله            1349
37     رمضانعلی زرقانی              صفرعلی           1350
38     رمضان نوروزی                   ابوالحسن         1348
39     محمد نوروزیان                    ابوالحسن           1337
40    سیداسماعیل زرقانی          سیدحسین          1321
41    حسین زرقانی                      جبارعلی            1329
42    سیدمحمد آقایی              سیدعبدالجواد          1352
43    عباس زرقانی                     علی اصغر            1347
44    عبدالله زرقانی                  محمدحسین           1337
45    علیرضا زرقانی                  حاج شعبان             1343
46    محمد علیزاده                     علی اصغر           1350
47    محمد بلالی                             قربان            1348
48    محمد زرقانی                       حاج علی           1338
49    محمد زرقانی                غلامعلی (بالادهی)     1349
50    رجبعلی محبوبی                    محمد               1350
51    علی اکبر زرقانی                 محمد اسماعیل     1347
52    محمد زرقانی                     محمدعلی             1351
53    سیدمحمد زرقانی              سیدشعبان             1311
54    محمد زرقانی                       خلیل الله             1345
55    حسین زرقانی                    قربانعلی                1340
56    علی اکبر زرقانی                   میرزامحمد              1324
57    فرهاد زرقانی                        حسنعلی                1350
58    سیدمحمد زرقانی                 علی اصغر             1348
59    محمد زرقانی                           علی                    1342
60    جان محمد زرقانی                      علی                1338
61    رمضان زرقانی                          صادق               1348
62    براتعلی زرقانی                       فتح الله                  1349
63    مهدی زرقانی                          فتح الله
64     غلامحسین زرقانی               رمضان(ملک)
65     ابراهیم زرقانی                       مسلم
66    حجت زرقانی                             علی
67    رمضان زرقانی                         عبدالله                   1340
68    قربانعلی زرقانی                   غلامعلی

69   میرزاعلی زرقانی                   محمدابراهیم

70   ابوالفضل بهشتی فر                 رمضانعلی

71   قاسم دلک آبادی                        حسین

72   قربان زرقانی                           محمد

73   ابراهیم زرقانی                        براتعلی

74   جبار خدادوست                       محمدعلی

75   محمد زرقانی                        غلام(میرزامحمد)

76   حسین زرقانی                      محمد ک حجی بابا

77    محمد زرقانی                        حسن میرزابابا

78     سیدمحمد صدرالحسینی         میرزاحسین

79     غلامرضا زرقانی                 رجب علی اکبر

80     نورمحمد   زرقانی                       حاج جعفر  

81    کربلایی حسن زرقانی               اسماعیل  

82     کربلایی علی اکبر  زرقانی      محمد اسماعیل 

  83   سیدرضا    خاتمی             سید حسن

  84    علی  زرقانی                 عبدالحسین

  85   محمد زرقانی                       صفر

  86    محمود زرقانی               غلامرضا 

  87    علی زرقانی                حسن 

   88     علی اکبر زرقانی             اسماعیل

   89    محمد  زرقانی                   محمد 

  90    حاج علی زرقانی                  شهید 

  91    سیدعبدالرسول    زرقانی      شهید 

92     سید هاشم   زرقانی             شهید 

93     براتعلی زرقانی    علی     شهید

94    سید ابوالقاسم زرقانی  سید اسماعیل    شهید

95     علی اصغر زرقانی   رمضانعلی     شهید

96      رجبعلی زرقانی      صفر               شهید

97     سیدمرتضی زرقانی   سید علی    شهید

98      سیدمحسن زرقانی                      شهید

99     رمضانعلی زرقانی     حاج جعفر      شهید

100   سیدمجتبی زرقانی     سیدعلی     شهید

101    قربانعلی زرقانی                 حاج ابراهیم 

  102   حجی بابا  زرقانی              حاج فتاح

به علت کامل نبودن لیست رزمندگان زرقانی دفاع مقدس ، در صورت

اطلاع از نام رزمندگان زرقانی ، اطلاع رسانی نمایید تا به لیست

اضافه گردد.

تصاویر(یادگاری)- زرقان20

محمدعلي زرقاني4

موسي الرضا3

محمد نوابي4محمد حاج علي2كاظم3قاسم زاده3علي نقي2علي غلامعليسيدمهدي2رمضان ابوالحسن4رجبعلي انداده اي3حج محمدحاج اصغر2اردوي شملق بسيجيان1ابراهيم مسلماحمد قاسم زاده

با عرض پوزش به خاطر اشکال فنی به وجود آمده در نمایش تصاویر – زرقان20