به یاد رزمندگان روستای زرقان در سالهای دفاع مقدس (اسامی و عکس) ۷/مهر/۱۳۹۴

image_pdfimage_print

ادامه مطلب…

به یاد رزمندگان روستای زرقان در سالهای دفاع مقدس (اسامی و عکس)  ۷/مهر/۱۳۹۴

هر سال هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی ها و ایثار رزمندگانی است که عشق را ایثار کرده تا

پس از قرنها حتی یک وجب از خاک این سرزمین به دست بیگانگان نیافتد، به پاس این ازخود

گذشتگی رزمندگان عزیز، سعی نمودیم تا با جمع آوری اسامی رزمندگان عزیز روستای زرقان در

دوران ۸ ساله دفاع مقدس در حد توانمان از ایشان قدردانی نموده باشیم، در صورت کم وکاستی

چه از نظر اسامی یا تصاویر، ازمحضر  همه رزمندگان عزیز قبلاً پوزش می طلبیم. زرقان۲۰

روستای زرقان در طول ۸ سال دفاع مقدس با تقدیم ۱۰ شهید برگ زرّینی در کارنامه

ولایت مداری خود ثبت نمود.

اسامی شهدای والامقام روستای زرقان:

۱ بسیجی شهید حاج علی زرقانی

۲ بسیجی شهیدسید عبدالرسول زرقانی

۳ پاسدار شهید سیدهاشم زرقانی

۴ سرباز شهید براتعلی زرقانی

۵ بسیجی شهید سید ابوالقاسم زرقانی

۶ سرباز شهید علی اصغر زرقانی

۷ سرباز شهید رجبعلی زرقانی

۸ بسیجی شهید سیدمرتضی زرقانی

۹ دانشجوی بسیجی شهید سیدمحسن زرقانی

۱۰ سرباز شهید رمضانعلی زرقانی

۱۱ جانباز شهید سیدمجتبی زرقانی ( سال ۱۳۸۹)

اسامی جانبازان روستای زرقان:

+نورمحمد زرقانی    حاج جعفر

+سید سلیمان حسینی نسب  سید عبدالرسول

+کاظم زرقانی حاج علی اصغر

+ علی اکبر زرقانی محمد اسماعیل

+سیدشعبان زرقانی سیدمحمد

+حسین زرقانی غلامعلی

+ رضا زرقانی غلامرضا

+عباس زرقانی حاج براتعلی

+مهدی زرقانی فتح الله

+علی اصغر زرقانی حسین

+محمد بلالی حاج قربان

+ابراهیم زرقانی مسلم

+ابراهیم زرقانی براتعلی

+سیدعبدالرحیم زرقانی سید حسن

+رجبعلی محبوبی محمد

+ابوالفضل بهشتی فر   رمضانعلی  

+ علی اصغر زرقانی    جبارعلی 

+ رمضان زرقانی   عبدالله (محترم)

+ رمضان زرقانی   صادق  

+ حسین زرقانی    محمد مدابراهام  

+ سید شعبان زرقانی   سیدمحمد

اسامی آزادگان:

  +کربلایی حسن زرقانی               اسماعیل  

  +کربلایی علی اکبر  زرقانی      محمد اسماعیل

  + کربلایی عباس زرقانی           حاج نظرعلی

اسامی رزمندگان اعزامی از روستای زرقان به جبهه های جنگ ایران وعراق در دوران ۸سال دفاع مقدس

ردیف    نام ونام خانوادگی           نام پدر       تاریخ تولد
۱    سید علی اصغر زرقانی      سیدحسین      ۱۳۲۲
۲    محمد زرقانی                    علی حیدر        ۱۳۴۳
۳    عبدالرحیم زرقانی                 حسن          ۱۳۲۲    
۴    محمدعلی زرقانی               رجبعلی         ۱۳۴۶
۵    علی اکبر زرقانی                  میرزا           ۱۳۲۳
۶    علی اکبر زرقانی                براتعلی         ۱۳۴۷
۷    علی نقی زرقانی          شهید حاج علی    ۱۳۲۷
۸    سیدعبدالجواد آقایی       سیدابوالفضل     ۱۳۲۱
۹    علیرضا زرقانی                    مصیب          ۱۳۵۰
۱۰    سیدرضا زرقانی              حسن              ۱۳۴۵
۱۱    سیدمحمد زرقانی          سید شعبان       ۱۳۱۱
۱۲    حسین زرقانی                 غلامعلی         
۱۳    سیدمهدی زرقانی          سیدغلامعلی     ۱۳۴۱
۱۴      قربانعلی زرقانی          علی محمد         ۱۳۴۹
۱۵     حسین زرقانی               غلامعلی           ۱۳۵۲
۱۶    حسن زرقانی                محمدعلی           ۱۳۳۰
۱۷    کاظم زرقانی                علی اصغر           ۱۳۵۰
۱۸     محمد نوابی                میرزاخلیل            ۱۳۴۵
۱۹     حسین زرقانی              قربان شعبان        ۱۳۴۰
۲۰    احمد قاسم زاده             محمدعلی              ۱۳۳۸
۲۱     موسی الرضا زرقانی      حسینعلی          ۱۳۳۸
۲۲     محمد زرقانی                محمدعلی           ۱۳۵۱
۲۳     محمدعلی زرقانی              قاسم             ۱۳۱۳
۲۴    علی اکبر زرقانی             غلامعلی           ۱۳۴۴
۲۵    سیدشعبان زرقانی           سید محمد        ۱۳۳۸
۲۶      محمد زرقانی                 براتعلی             ۱۳۴۵
۲۷    شاهرخ زرقانی                   قربان              ۱۳۵۱
۲۸    سیدسلیمان حسینی نسب شهید سیدعبدالرسول ۱۳۳۸
۲۹    رجبعلی انداده                 رمضان              ۱۳۴۲
۳۰    علی اکبر علیزاده             عبدالحسین         ۱۳۲۳
۳۱    عباس زرقانی                    براتعلی             ۱۳۴۸
۳۲    حسین زرقانی              محمد مدابراهام       ۱۳۵۱
۳۳    علی اصغر علیزاده            عبدالحسین         ۱۳۲۶
۳۴    غلامحسن زرقانی               عبدالله              ۱۳۵۰

۳۵     علیرضا بهشتی فر             رمضانعلی           ۱۳۴۷
۳۶     علی زرقانی                         نورالله            ۱۳۴۹
۳۷     رمضانعلی زرقانی              صفرعلی           ۱۳۵۰
۳۸     رمضان نوروزی                   ابوالحسن         ۱۳۴۸
۳۹     محمد نوروزیان                    ابوالحسن           ۱۳۳۷
۴۰    سیداسماعیل زرقانی          سیدحسین          ۱۳۲۱
۴۱    حسین زرقانی                      جبارعلی            ۱۳۲۹
۴۲    سیدمحمد آقایی              سیدعبدالجواد          ۱۳۵۲
۴۳    عباس زرقانی                     علی اصغر            ۱۳۴۷
۴۴    عبدالله زرقانی                  محمدحسین           ۱۳۳۷
۴۵    علیرضا زرقانی                  حاج شعبان             ۱۳۴۳
۴۶    محمد علیزاده                     علی اصغر           ۱۳۵۰
۴۷    محمد بلالی                             قربان            ۱۳۴۸
۴۸    محمد زرقانی                       حاج علی           ۱۳۳۸
۴۹    محمد زرقانی                غلامعلی (بالادهی)     ۱۳۴۹
۵۰    رجبعلی محبوبی                    محمد               ۱۳۵۰
۵۱    علی اکبر زرقانی                 محمد اسماعیل     ۱۳۴۷
۵۲    محمد زرقانی                     محمدعلی             ۱۳۵۱
۵۳    سیدمحمد زرقانی              سیدشعبان             ۱۳۱۱
۵۴    محمد زرقانی                       خلیل الله             ۱۳۴۵
۵۵    حسین زرقانی                    قربانعلی                ۱۳۴۰
۵۶    علی اکبر زرقانی                   میرزامحمد              ۱۳۲۴
۵۷    فرهاد زرقانی                        حسنعلی                ۱۳۵۰
۵۸    سیدمحمد زرقانی                 علی اصغر             ۱۳۴۸
۵۹    محمد زرقانی                           علی                    ۱۳۴۲
۶۰    جان محمد زرقانی                      علی                ۱۳۳۸
۶۱    رمضان زرقانی                          صادق               ۱۳۴۸
۶۲    براتعلی زرقانی                       فتح الله                  ۱۳۴۹
۶۳    مهدی زرقانی                          فتح الله
۶۴     غلامحسین زرقانی               رمضان(ملک)
۶۵     ابراهیم زرقانی                       مسلم
۶۶    حجت زرقانی                             علی
۶۷    رمضان زرقانی                         عبدالله                   ۱۳۴۰
۶۸    قربانعلی زرقانی                   غلامعلی

۶۹   میرزاعلی زرقانی                   محمدابراهیم

۷۰   ابوالفضل بهشتی فر                 رمضانعلی

۷۱   قاسم دلک آبادی                        حسین

۷۲   قربان زرقانی                           محمد

۷۳   ابراهیم زرقانی                        براتعلی

۷۴   جبار خدادوست                       محمدعلی

۷۵   محمد زرقانی                        غلام(میرزامحمد)

۷۶   حسین زرقانی                      محمد ک حجی بابا

۷۷    محمد زرقانی                        حسن میرزابابا

۷۸     سیدمحمد صدرالحسینی         میرزاحسین

۷۹     غلامرضا زرقانی                 رجب علی اکبر

۸۰     نورمحمد   زرقانی                       حاج جعفر  

۸۱    کربلایی حسن زرقانی               اسماعیل  

۸۲     کربلایی علی اکبر  زرقانی      محمد اسماعیل 

  ۸۳   سیدرضا    خاتمی             سید حسن

  ۸۴    علی  زرقانی                 عبدالحسین

  ۸۵   محمد زرقانی                       صفر

  ۸۶    محمود زرقانی               غلامرضا 

  ۸۷    علی زرقانی                حسن 

   ۸۸     علی اکبر زرقانی             اسماعیل

   ۸۹    محمد  زرقانی                   محمد 

  ۹۰    حاج علی زرقانی                  شهید 

  ۹۱    سیدعبدالرسول    زرقانی      شهید 

۹۲     سید هاشم   زرقانی             شهید 

۹۳     براتعلی زرقانی    علی     شهید

۹۴    سید ابوالقاسم زرقانی  سید اسماعیل    شهید

۹۵     علی اصغر زرقانی   رمضانعلی     شهید

۹۶      رجبعلی زرقانی      صفر               شهید

۹۷     سیدمرتضی زرقانی   سید علی    شهید

۹۸      سیدمحسن زرقانی                      شهید

۹۹     رمضانعلی زرقانی     حاج جعفر      شهید

۱۰۰   سیدمجتبی زرقانی     سیدعلی     شهید

۱۰۱    قربانعلی زرقانی                 حاج ابراهیم 

  ۱۰۲   حجی بابا  زرقانی              حاج فتاح

به علت کامل نبودن لیست رزمندگان زرقانی دفاع مقدس ، در صورت

اطلاع از نام رزمندگان زرقانی ، اطلاع رسانی نمایید تا به لیست

اضافه گردد.

تصاویر(یادگاری)- زرقان۲۰

محمدعلی زرقانی4

موسی الرضا3

محمد نوابی4محمد حاج علی2کاظم3قاسم زاده3علی نقی2علی غلامعلیسیدمهدی2رمضان ابوالحسن4رجبعلی انداده ای3حج محمدحاج اصغر2اردوی شملق بسیجیان1ابراهیم مسلماحمد قاسم زاده

با عرض پوزش به خاطر اشکال فنی به وجود آمده در نمایش تصاویر – زرقان۲۰

 

 

۱۳ دیدگاه

  1. خیلی جالب بود، نمی دونستم بعضی افراد به جبهه هم رفتند، آقا مهدی ممنونم، زحمت کشیدی

  2. عالی بود ولی عکسا باز نشد.

  3. چرا برخی رزمنده ها توی لیست نیستند،لیست کامل نیست

  4. با سلام د یدم عکس برادر هم هست باز می بینم پارتی بازی کردی آقا مهدی!؟

  5. چرا اسامی آزاده ها رو نیاوردی؟

  6. چرا تعداد آزادگان ۲ نفره؟

  7. کار قشنگی بود که اسم رزمنده های دفاع مقدس رو روسایت گذاشتی، کاش کامل تر بود.

  8. سلام جناب زرقانی اگه بتونی عکسهای رزمنده ها رو جمع اوری کنی وتو سایت بذاری کاربزرگی کردی .متشکرم

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

12 − 12 =

theme